Warren G ไปโรงเรียนมัธยมแห่งใด

หลายคนรู้จักวอร์เรนจีตั้งแต่เพลงของเขาจนถึงช่วงที่เขาติดคุก แม้กระนั้นรายละเอียดบางอย่างในชีวิตของเขายังคงถูกค้นพบ อะไรทำให้เขา