คำพูดสุดท้ายของ Rosa Parks คืออะไร?

Rosa Parks เป็นไอคอนด้านสิทธิพลเมืองและนักเคลื่อนไหวซึ่งความพยายามในช่วงทศวรรษ 1950 ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา เธอใช้ชีวิตต่อสู้

Rosa Parks เติบโตขึ้นที่ไหน

Rosa Parks ปฏิเสธที่จะสละที่นั่งบนรถบัสเพื่อรองรับผู้โดยสารผิวขาว เธอเติบโตมาจากไหน?

ทำไม Rosa Parks จึงมีชื่อเสียง

Rosa Parks เป็นไอคอนที่ยืนยงได้รับการขนานนามว่าเป็น“ แม่ของขบวนการสิทธิพลเมือง” แต่ทำไมเธอถึงโด่งดังมาก