Paris Jackson เกี่ยวข้องกับ Michael Jackson หรือไม่?

พวกเขาใช้นามสกุลเดียวกัน แต่ Paris Jackson เกี่ยวข้องกับ Michael Jackson หรือไม่?

Paris Jackson เป็นลูกบุญธรรมหรือไม่?

ลูกสาวของราชาเพลงป๊อปเป็นลูกบุญธรรมหรือไม่?