Joanna เติบโตขึ้นที่ไหน?

Joanna Gaines เป็นหนึ่งในผู้ร่วมแสดงของ 'Fixer Upper' ของ HGTV เป็นหนึ่งในใบหน้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการออกแบบบ้าน Gaines เติบโตมาจากไหน?