Jacob Sartorius เขียนเพลงของตัวเองหรือไม่?

จากจุดเริ่มต้นของเขาใน Vine และ TikTok จาค็อบซาร์โทเรียสกลายเป็นนักร้องวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก ซาร์โทเรียสเขียนเพลงของตัวเองหรือไม่?

Jacob Sartorius เป็นลูกบุญธรรมหรือไม่?

TikToker และบุคลิกภาพทางอินเทอร์เน็ตเป็นพ่อแม่ของ Jacob Sartorius หรือไม่?